Inzite Marketing
  Forside   Det kan vi hjælpe med   Konceptet   Budgetoptimering   Kontakt
 
<b><br><h2>MARKEDSFØRING MED MÅLBARE RESULTATER</h2></b><br>Ved at bringe alle vores faglige kompetencer effektivt i spil til drift og<br>vedligeholdelse af din hjemmeside og webshop, kan vi sikre dig markante<br>og målbare resultater.<br><br>Med en proaktiv outsourcing-aftale - eller en klippekorts-ordning - er du<br> samtidig sikret en uhyre attraktiv pris på vores indsats.
 

Definition af formålet

Det kan umiddelbart virke så selvfølgeligt, at nogle glemmer at skænke formålet en tanke. Men det er som hovedregel altid en god idé, at der lige bruges lidt kræfter på at definere det eller de præcise formål med en given webløsning. Dvs. besvare spørgsmål som f.eks.:

  • Hvem er de primære og sekundære målgrupper?
  • Hvad vil gøre løsningen interessant for disse målgruppe?
  • Hvordan ønsker vi, at de skal agere, når de navigerer rundt på siden?.

INZITE hjælper dig med at definere svarene i hensigtsmæssige nuancer.
 

Strategi og planlægning

Når formålet er defineret er næste naturlige step at udarbejde en strategi, der beskriver de virkemidler, som skal/kan bringes i anvendelse, samt en lavpraktisk handleplan, der beskriver, hvordan - og i hvilke steps - man vil forfølge strategien. Handleplanen må meget gerne inkludere nogle konkrete mål fra start - alternativt kan de præcise mål med held defineres, når man kender den præcise effekt af de først iværksatte aktiviteter.

I langt de fleste tilfælde er en strategi og en handleplan bestående af en simpel, prioriteret liste fyldestgørende, da detaljerne som regel vil udfolde sig via den skabende/udførende proces - og derfor sjældent vil kunne beskrives i den endelige form fra start.

 

Implementering

De faglige kompetencer der skal til for at skabe en strømlinet og målrettet løsning efter strategi og handleplan er alle til rådighed i INZITE. Koordinering af de kreative, tekniske og praktiske discipliner kan være en enorm udfordring i den skabelsesproces som en webløsning som regel er. Her er det en kæmpe fordel, at INZITE med sikker hånd kan styre helheden via et tæt og sammentømret team af forskellige spidskompetencer.

I tråd med strategi og handleplan vil det ofte være hensigtsmæssigt, at køre en implementeringsfase i flere steps, da dokumentationen fra de første steps kan være interessante for prioriteringerne senere i processen.

 

Dokumentation, vedligehold og videreudvikling

Alle kender udtrykket "hellere dårlig omtale end ingen omtale". Det kan man naturligvis altid diskutere den fulde sandhed i - men det kan ikke diskuteres, at værdien af markedsføring skal måles dynamisk og ikke stationært. Med andre ord er værdien af en stillestående webløsning, facebook-profil eller andet stort set altid meget begrænset for en ongoing virksomhed. De anvendte virkemidler skal bringes i spil, eksponeres og udnyttes på løbende basis, for at høste det fulde potentiale.

Denne løbende udnyttelse fordrer i vid udstrækning de samme kompetencer, som er nødvendige i en etableringsfase, og hos INZITE har vi gjort det til vores vigtigste mission, at forfølge denne dybde i samarbejdet med vores kunder.

 
 
 
 
 
 
INTERNE GENVEJE
Fremdrift & Vedligehold
Webdesign med mere
Google optimering
Google AdWords kampagner
 
Markedsføring på Facebook
Optimering af platforme
Konceptbeskrivelse
Budgetoptimering
INFOLINKS
INZITE på Facebook
Abonner på RSS feeds
Søg på Google
Domænetester

info@inzite.dk